Strategisk brug af sociale medier

Mediebilledet er forandret gennem de sidste 5-8 år. Det er blevet svære at komme i kontakt med danskerne, da medieudbuddet er steget og konkurrencen om deres tid er øget.

Adfærden blandt danskerne har ændret sig; sociale medier, penetration af smart phones og internet generelt har ændret vores måde at være sammen på og måden, hvorpå vi kommunikerer med virksomheder og institutioner m.v.

Markedsmekanismer og måden mennesker er i relation med hinanden og omverdenen på er forandret markant med de sociale medier. Populært sagt har “forbrugerne fået magten”. Ved hjælp af de sociale medier er mennesker knyttet sammen, og kan ”connecte” med hinanden og med virksomheder, institutioner mv. det gør, at præmissen for kommunikation er ændret og magtbalancen flyttet.

Det bliver mere og mere vanskeligt at nå danskerne ved hjælp af de traditionelle medier, man er gået fra at kunne “pushe” sine budskaber frem via traditionelle medier til at måtte være mere passiv i sin tilgang og vente på at folk i stigende grad selv “trækker” den information de ønsker sig.

Det har gjort det svære og mere kompliceret at være i dialog med kunderne via de traditionelle medier.

I dette skifte har sociale medier en rolle, da de kan betragtes som den gyldne mellemvej mellem de traditionelle "push medier" og det moderne "forbruger-pull". Danskerne er på de sociale medier i meget højt omfang (73% af alle danskere mellem 15 og 70 år er på Facebook månedligt og 59% dagligt- *DR Undersøgelse 2014) - og har man en relevant besked og godt indhold, er der mulighed for at forbinde relevante parter til gavn for begge.

Sociale medier er ikke kun for den yngre generation. DRs senest offentliggjorte studie på området viser, at de seneste års tilgang af nye Facebook-brugere i stigende omfang kommer fra den ældre del af befolkningen.

Dette har givet ikke bare virksomheder, men også kommuner, foreninger og institutioner nye muligheder for udnytte digitaliseringen, ikke bare til borgernes fordel, men også til at opnå en højere grad af effektivisering af interne arbejdsgange, processer og kommunikationsgange. Skal vi komme igang?

#mediesocialmediastrategiskmagtbalanceforbrugerekommunekommuner

Er din bestyrelse? digital nok?

 

Jeg forbinder virksomheder med digitale kandidater
Ring 53 65 01 55

Business Plan

Writing A-Z

 
FREE COURSE
(Valued at $250)
 

Learn all you need in order to create a

stellar business plan for your endeavor!

Ring og hør hvordan jeg kan hjælpe jer.

45 53 65 01 / pt@pernillethorslund.com